Úhrada služeb

Nabízíme několik způsobů úhrady za poskytované služby, vyberte si ten, který nejvíce vyhovuje Vašim potřebám.

  • platba trvalým příkazem k úhradě

Zadejte ve prospěch účtu č. č. 43406561/0100 trvalý příkaz na částku dle Smlouvy o poskytování služeb vč. variabilního symbolu, který Vám přiřadí účetní naší společnosti. Datum splatnosti zadejte k 15. dni v měsíci.

  • platba formou faktury (jednorázový příkaz k úhradě)

Faktura za služby je zasílána na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím České pošty, a.s.. Způsob zasílání faktur si zvolíte při podpisu Smlouvy o poskytování služeb. Datum splatnosti je uveden na faktuře.

  • měsíční platba inkasem z bankovního účtu

V bance povolte inkaso ve prospěch účtu příjemce platby č. 43406561/0100. Naší účetnímu sdělte číslo účtu, ze kterého bude částka inkasována. Platbu inkasujeme k 21. dni v měsíci.

 
BECO Link s.r.o.
Jindřišská 785
53002 Pardubice
TELEFON: 466 657 049 E-mail: info@becolink.cz HOTLINE SMS: +420 607 789 856 E-mail: support@becolink.cz