Často kladené dotazy - obchodní

1. Jak objednat služby Internet?

 • Zavolejte na zákaznické centrum nebo zašlete e-mail na adresu info@becolink.cz s požadavkem na připojení
 • Pracovník plánovacího oddělení Vás bude nejpozději do dvou dnů kontaktovat. Následuje obhlídka místa uvažovaného připojení
 • Ve smluveném termínu se k Vám dostaví technik, který Vám nainstaluje přípojku

2. Kdy mi začne internet fungovat?

 • Přípojka Vám bude technikem zprovozněna ihned. Při instalaci Vám bude nastaven základní instalační tarif. Do 24 hodin od instalace, po zpracování Vaší objednávky účetním oddělením a zadáním Vašich údajů do systému, Vám bude nastavena skutečná rychlost dle Smlouvy.

3. Co je potřeba k podpisu smlouvy a kdy ji podepíši?

 • Smlouva se podepisuje okamžitě po zřízení služby. Technik si ověří Vaše osobní údaje společně s údaji o způsobu platby, vloží je do databáze a vyplní Smlouvu. Jemu také uhradíte patřičné poplatky, které jsou účtovány dle platného ceníku.

4. Jakým způsobem mohu platit za služby?

 • Způsob platby si zvolíte při podpisu Smlouvy. Platit můžete inkasem z bankovního účtu, trvalým příkazem k úhradě nebo jednorázovým příkazem k úhradě na základě obdržené faktury. Službu můžete platit také v hotovosti na provozovně v Jindřšské ul. 785, Pardubice v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:30 hodin.

5. Jakým způsobem mi bude zasílána faktura?

 • Způsob zasílání faktur si zvolíte při podpisu Smlouvy. Faktura může být zasílána elektronicky na Váš e-mail, v tištěné formě prostřednictvím České pošty, a.s. /za příplatek 50,-Kč/  nebo nemusí být na přání zákazníka zasílána a je k nahlédnutí na naší provozovně.

6. Nestihnul jsem uhradit platbu služby v termínu.

 • Na každé faktuře najdete vždy přehled o neuhrazených částkách.
 • Splatnost faktur je systémem automaticky kontrolována k poslednímu dni v měsíci. Pokud se v účetnictví jeví některá faktura jako neuhrazená, systém automaticky pozastaví poskytování služby. O této skutečnosti jste informováni po přihlášení do sítě Internet.
 • Kontaktujte centrum péče a podpory na telefonu 466 657 049.

7. Je nutno smlouvu po uplynutí doby určité prodlužovat?

 • Ne. Dle obchodních podmínek smlouvy přechází na neurčitou dobu dle původní platnosti, pokud ani jedna ze smluvních stran neprojeví vůli smluvní vztah ukončit.

8. Chci ukončit smlouvu.

 • Podepsaná výpověď musí být podána osobně na provozovně v Jindřišské ul. 785, Pardubice nebo zaslána doporučeně poštou na adresu BECO Link s.r.o., Jindřišská 785, 5,002 Pardubice. Výpovědní lhůta činí 30 dní. Výpověď začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce.
 • Po ukončení Smlouvy je zákazník povinen vrátit bezdrátovou technologii, zapůjčenou po dobu poskytování služeb, na provozovnu na adrese BECO Link s.r.o., Jindřišská 785, 53002 Pardubice.

9. Mohu ukončit smlouvu před uplynutím doby určité?

 • Ano, za podmínek obsažených ve Smlouvě.
 
BECO Link s.r.o.
Jindřišská 785
53002 Pardubice
TELEFON: 466 657 049 E-mail: info@becolink.cz HOTLINE SMS: +420 607 789 856 E-mail: support@becolink.cz